tarieven

TARIEVEN

2021 - 2022

Het cursusjaar loopt van 1 oktober tot 30 september


Kennismaking/introductie 4 proeflessen

instrument of zang


tarieven exl volwassenen-toeslag**       45,00


JAARCURSUSSEN


Instrumentaal onderwijs of zang per leerling

      680,00


Instrumentaal onderwijs of zang individueel

20 minuten

30 minuten

45 minuten

     

      680,00

    1020,00

    1530,00

Spelen met Muziek voor Kleuters

Groepje van 4-8 kinderen een half uur les*

indien grotere groep 45 minuten les 

   

 

      280,00         dit is inclusief een goede blokfluit (verplicht)                              en lesmateriaal

     

   


Basis Muziekonderwijs en Instrument Orientatie

Voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de basisschool.

Groepje van 4-8 kinderen een half uur les.

indien grotere groep 45 minuten les 


      280,00         dit is inclusief een goede blokfluit (verplicht)                              en lesmateriaal

 


Deelname ensemble leerling

Deelname ensemble niet-leerling

        90,00

      180,00


     

Muziektheorie/solfege leerling

Muziektheorie/solfege niet-leerling

wekelijkse groepsles van 45 minuten, indeling naar niveau en leeftijd

      190,00     

      262,50  

   


Inschrijven gedurende het cursusjaar is vrijwel altijd mogelijk!

      lesgeld naar rato


KORTE CURSUS


Spelen met Muziek voor Kleuters met (groot-)ouder/verzorger (rond 1jaar-basisschool)

3 cursussen in 2019-2020

oktober - kerstvakantie: serie van 11 lessen

januari t/m maart: serie van 11 lessen

april t/m juli: serie van 11 lessen


     

       

       88,00

       88,00

       88,00

STRIPPENKAARTEN

Studenten en leerlingen van 21 jaar en ouder kunnen gebruik maken van strippenkaarten. Er wordt een strippenkaart    aangeschaft, die iets duurder is dan de gebruikelijke wekelijkse lessen. Leerling en docent maken samen afspraken voor de lessen. Indien de les niet tijdig is afgezegd (dwz uiterlijk 48 uur tevoren), wordt een les in rekening gebracht.

Tarieven excl 10% volwassenentoeslag: 

10 x 20 minuten                                                                                    188,00

10 x 30 minuten                                                                                    282,00

10 x 40 minuten                                                                                    376,00

10 x 45 minuten                                                                                    423,00

Andere lesduur tarief naar rato.
*    afhankelijk van het aantal aanmeldingen


**   muzieklessen aan De Muziekschool zijn vrijgesteld van btw.

Voor volwassenen geldt een 'volwassenen-toeslag'. De Muziekschool is vrijgesteld van btw. Enkele docenten echter niet.

Aan hen dient De Muziekschool wel btw te betalen. Deze toeslag is ingevoerd om te voorkomen dat er tariefverschillen voor dezelfde lessen zouden ontstaan. De toeslag is in het lesjaar 2021-2022 is 10 %.


Ad hoc samenspelactiviteiten zijn gratis.


Aantal lessen per jaar

Met uitzondering van de basisschoolvakanties wordt er iedere week lesgegeven. De lessen na de zomervakantie beginnen  de week na de start van de basisscholen. Er worden minimaal 37 lessen per jaar gegeven. Gedurende het lesjaar kan er een aantal keer een andere invulling aan de les worden gegeven, zoals bijvoorbeeld samenspel, repetitie voor een uitvoering etc. Dit ter beoordeling van de docent(e). Tijdens de twee jaarlijkse grote concerten van De Muziekschool, het Zomerconcert en het Winterconcert, zijn er geen lessen.


Betalen in termijnen

Voor overleg over betaling in termijnen kunt u contact opnemen met info@muziekschoolpijnacker.nl of 06-51436366.


Maatwerk is altijd mogelijk in overleg met bestuur en docenten!