aanmelding

AANMELDEN

Aanmelden kan door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 

Inschrijven geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is aangegeven.


U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Na invullen kan het formulier verzonden worden aan info@muziekschoolpijnacker.nl of naar Vrouwenrecht 76, 2642 BW Pijnacker.


Starten met de lessen

Na inschrijving neemt de betreffende docent contat op om afspraken te maken over de lestijd en om eventueel nog vragen te beantwoorden. Bij de indeling van de les wordt onder andere rekening gehouden met de leeftijd en het muzikale niveau van de leerling.


Opzeggen

Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk met ingang van het volgende leerjaar. Het bericht van opzegging dient voor 1 september van het lopende schooljaar bij de penningmeester te zijn ingeleverd. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.